Ældre Sagen

Ældre Sagen er en landsforening, der arbejder for at sikre, at alle kan have et aktivt og meningsfyldt liv, uanset alder. Det er en almennyttig organisation, der er uafhængig og neutral - partipolitisk, religiøst og etnisk.

Jeg arbejdede i 11 år som IT-frivillig for Region Hovestaden, Distrikt 10 Storkøbenhavn, men trådte tilbage i oktober 2012 for at overlade jobbet til nye, friske kræfter.

Se hjemmesiden: aeldresagen.dk og aeldresagen.dk/Medlemmer/Medlemstilbud/medlemsblade