Kurts sider

Kulturstedet Lindegaarden


   Det sker på Lindegaarden

Lindegaard ønskes bevaret for eftertiden i så oprindelig stand som mulig med det formål
at bruge gården med sit autentiske miljø som en vægtig bygningsarv og som et åbent
multikulturelt mødested

kulturstedetlindegaarden.dk       facebook.com/Kulturstedet.Lindegaarden