Kurts sider

Genindvielsen af Lindegaarden efter en hårdt tiltrængt restaurering 19. juni 2020